Page 14 - www.27111.com2018招生简章04
P. 14

www.27111.com > Tel:6022 1398 / 6022 3154 > Web:www.bjsmxx.com.cn

       教学成果

参加财会技能比赛   参加职业礼仪比赛    参加师生礼仪大赛

参加电子商务运营技能大赛 参加点钞比赛     参加动漫大赛

参加会计技能比赛   国赛得奖全体成员    参加动漫技能大赛

参加技能大赛    参加工业和信息化职业技能竞赛 校内技能大赛颁奖
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19

 

 

 

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图